TRV:07590

ID TRV:07590
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Varsling over høyttaleranlegg: Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kombinerte høyttaleranlegg med funksjoner for evakuering og redning (EVAC) utfører vedlikehold som er tilpasset anleggets utstyr og funksjoner.
Relatert krav TRV:04359
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Høyttaleranlegg"