TRV:07623

ID TRV:07623
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1236
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon