TRV:07627

ID TRV:07627
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Installasjonskontroll skal bestå av:
  1. Kontroll av dokumentasjon
  2. Komponentkontroll
  3. Kabelkontroll
  4. Ledningskontroll
  5. Isolasjonsmåling
  6. Spenningskontroll
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1632
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon