TRV:07643

ID TRV:07643
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Personell som skal gjennomføre kontroll skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3758
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon