TRV:07647

ID TRV:07647
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.
I tillegg beskrives hvilke lanterner som er tent/slukket med posisjon, farge, blink/fast. For eksempel "grønn øvre tent, fast lys, signal 21, kjør med redusert hastighet", midtre og nedre slukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1237
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon