TRV:07649

ID TRV:07649
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av infrastruktureier.
Godkjent anleggsdokumentasjon fremkommer blant annet gjennom stempel "GFB" (Godkjent for bygging) på den enkelte tegning som viser tegningens status, hvem som har godkjent og dato.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1632
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon