TRV:07651

ID TRV:07651
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Rubrikken, "Installasjonskontroll", skal signeres av den som har utført installasjonskontrollen.
Vedkommende skal inneha kontrollfunksjonen sikkerhetskontrollør signal for gjeldende anleggstype. Vedkommende innestår for at installsjonskontrollen er utført etter anleggsdokumentasjon. I henhold til regler for habilitet kan dette ikke være samme person som har utført montasjen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1632
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon