TRV:07652

ID TRV:07652
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Rubrikken, "Funksjonskontroll", skal signeres av den som har utført funksjonskontroll.
Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjon er kontrollert og at koplingene er funksjonstestet, samt at installasjonskontroll er gjennomført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1632
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon