TRV:07652

ID TRV:07652
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Rubrikken, KONTROLLTILTAK GJENNOMFØRT, skal signeres av den som har utført eller er ansvarlig for funksjonskontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon