TRV:07653

ID TRV:07653
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst e) Rubrikken "Sluttkontroll" skal signeres av den som har utført sluttkontroll.
Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjonen stemmer overens med anlegget og at alle kontroller er gjennomført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1632
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon