TRV:07655

ID TRV:07655
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget.

Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg a.

For releanlegg anses tegningsliste som frigivelsesdokument.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon