TRV:07797

ID TRV:07797
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Press-skjøteklemmer i bæreline: Press-skjøteklemmer i bæreline i nye/nyinstallerte kontaktledningsanlegg skal begrenses i antall ut i fra hastighetsutforming og reduksjon av strekkfasthet.
  1. Utførelse: Hastighet v ≤ 130 km/h, minst 2 m mellom press-skjøter, maksimalt 2 press-skjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 4 press-skjøter i en ledningspart.
  2. Utførelse: Hastighet 130 < v ≤ 160 km/h, minst 5 m mellom press-skjøter, maksimalt 2 press-skjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 3 presskjøter i en ledningspart.
  3. Utførelse: Hastighet 160 < v ≤ 200 km/h, minst 10 m mellom press-skjøter, maksimalt 1 press-skjøte pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 2 press-skjøter i en ledningspart.
  4. Utførelse: Hastighet v > 200 km/h, skal ikke inneholde press-skjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:07796
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting av bæreline