TRV:07812

ID TRV:07812
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) (Teksten i dette og neste avsnitt avviker noe fra N400): Der de generelle kravene under ikke er oppfylt, beregnes pelegrupper uten bidrag fra strekkpeler. Lastvirkning

beregnes inkludert neddykket tyngde av pel.

Generelt gjelder:

  1. Utførelse: Det tillates ikke peler med veksling mellom trykk og strekk for sykliske laster, herunder trafikklaster
  2. Utførelse: Det kan tillates peler i strekk ved ulykkeslaster
  3. Utførelse: Det kan tillates peler til berg i permanent strekk, se avsnitt 5.8.1
  4. Utførelse: Strekkapasitet i eventuelle skjøter skal dokumenteres
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon