TRV:07816

ID TRV:07816
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Angivelse av kjedebrudd på tegninger og annen teknisk dokumentasjon

Utførelse:

Kjedebruddet skal angis i tekst som:

km.<Verdi1>=km.<Verdi2> (<Fortegn><Differanse>m)

  • Verdi1 = kilometerverdi nærmest Oslo
  • Verdi2 = kilometerverdi lengst fra Oslo
  • Differanse = (Verdi2 - Verdi1)
  • Fortegnet vises eksplisitt som "+" dersom differansen er positiv
  • Verdiene og differansen skal angis med seks desimaler (millimeter presisjon) i sportegninger og tegninger for elektro høyspenning
  • Verdiene og differansen skal angis med tre desimaler (meter presisjon) i signaltegninger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre presis informasjon om hvor kjedebrudd plasseres og hvordan informasjonen formidles gjennom skilt, tegninger og annen teknisk dokumentasjon.
Endringsartikler 530 2020 Endringsartikkel 2365
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kjedebrudd