TRV:07817

ID TRV:07817
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Glideskjøter bør plasseres på rettlinje. Avstand til kurvepunkt bør være minimum 15 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon