TRV:07817

ID TRV:07817
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Glideskjøter bør plasseres på rettlinje. Avstand til kurvepunkt bør være minimum 15 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Plassering i kurve vil øke slitasje av glideskjøt. Kravet skal sikre lave levetidskostnader for glideskjøten.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Plassering av glideskjøter