TRV:07821

ID TRV:07821
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Svillene skal stå vinkelrett på sporets lengderetning. Dersom svillene kommer ut av stilling slik at det blir problemer med å gjennomføre sporjustering, bør svillene reguleres, evt. skiftes ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for liten sporvidde som følge av skjevstilling av sviller og sikre mulighet for å utføre maskinell sporjustering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker og andre skader