TRV:07822

ID TRV:07822
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utførelse av kabelkanaler: Kabelkanaler skal utføres slik at de beskytter kabler mot skader.
  1. Utførelse: Avhengig av konstruksjon og plassering kan det omfatte:
    • Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer og løsmasse i kanalen.
    • Vannavrenning slik at kabler ikke blir liggende i vann over tid.
    • Beskyttelse mot skader på kabler som følge av skarpe kanter inne i kanalen, for eksempel ved horisontal eller vertikal forskyvning av elementer i forhold til hverandre.
Det anbefales at det ikke brukes ressurser på å tette kabelkanaler mot inntrengning av skadedyr, fordi det i praksis vil være utfordrende å oppnå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2020/09/16
Referanse 510_2020_Endringsartikkel_2382
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon