TRV:07827

ID TRV:07827
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Oppgradering: Når kapasiteten på et eksisterende togvarmeanlegg må økes, skal det oppgraderes i samsvar med Modularisering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ivareta oppgradering/ kapasitetsøkning.
Endringsartikler Endringsartikkel 2556
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme