TRV:07828

ID TRV:07828
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Plassering: 1000 V-fordeling bør plasseres innendørs i eget rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett plassering for utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme