TRV:07830

ID TRV:07830
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Separasjon: Inntaksmodulen skal plasseres sammen med tilhørende fordelingsmoduler, fysisk atskilt fra øvrige inntaksmoduler/fordelingsmoduler og merkes tydelig med fase L1, L2 eller L3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Atskilles mellom inntak og øvrig anlegg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme