TRV:07831

ID TRV:07831
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Inntaksmodul: Inntaksmodul skal inneholde:
  • Skillebryter på innkommende kabel i 1000 V-skapet. Alternativt skal det benyttes en effektbryter dersom det ikke er montert trefaset effektbryter i høyspenningsfordelingen.
  • Jordingsbryter (skillebryter med jordslutning)
  • Utstyr for måling av strøm og spenning
  • Returstrømskinne
  • Jordskinne
  • Godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til innhold/ bestykning av inntaksmodul.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme