TRV:07834

ID TRV:07834
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Indikatorer: Lampene med tilkoblingsenhet og instrumenter for strøm- og spenningsavlesning skal monteres i tavlefront.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Plassering av utsyr for avlesning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme