TRV:07837

ID TRV:07837
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Føring: Returleder skal føres i tett forlegning sammen med faseleder.
  1. Utførelse: Returleder skal ha isolasjonsnivå på minimum U0=1000 V.
  2. Utførelse: Fase- og returleder bør kombineres i samme kabel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til føring av kabler/ ledere
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme