TRV:07840

ID TRV:07840
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tavle: Tavle for 230 V forsyning og styring av anlegget bør monteres i samme bygning/kiosk som togvarmeanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Plassering av utstyr
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme