TRV:07841

ID TRV:07841
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omfang: Tavlen skal tilfredsstille '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' og bør inneholde kurser for:
  • Lys, stikkontakt og varme i fordelingsrom/kiosk
  • Styrestrøm for togvarmeanlegg
  • Overvåknings- eller kontrollenheter for togvarmeanlegget (PLS, releer og lignende).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon