TRV:07845

ID TRV:07845
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Totalstopp: Anlegget skal være forberedt for totalstopp.
  1. Utførelse: Totalstopp skal kunne utføres fra brytere plassert rundt i anlegget der det er hensiktsmessig.
  2. Vurdering: Behov for totalstopp og eventuell plassering av brytere skal vurderes ut fra anleggets beliggenhet (adgang for uvedkommende), risiko for skader og farer som kan oppstå.
  3. Vurdering: Vurdering skal utføres for alle anlegg.
  4. Utførelse: Brytere for totalstopp skal ikke kunne tilbakestilles uten bruk av nøkkel.
  5. Utførelse: Det skal også være mulig å fjernbetjene totalstopp for anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre utkobling av anlegget ved en feil og/eller nødssituasjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme