TRV:07859

ID TRV:07859
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Plassering: Transformator bør plasseres innvendig i eget rom som skal tilfredsstille krav i FEF.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Omgivelser til transformator
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme