TRV:07882

ID TRV:07882
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Ferdigstille dokumentasjon: Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides dokumentasjon som beskriver anlegget. Tegningene og dokumenter betegnet “Som bygget-dokumentasjon” skal overleveres til eieren av anlegget ved overtagelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme