TRV:07882

ID TRV:07882
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Ferdigstille dokumenasjon: Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides dokumentasjon som beskriver anlegget. Tegningene og dokumenter betegnet “Som bygget-dokumentasjon” skal overleveres til eieren av anlegget ved overtagelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon