TRV:07882

ID TRV:07882
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Etter at anlegget er bygget skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon