TRV:07883

ID TRV:07883
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting, skal området ha en sikkerhetssone som ikke har noen felles del med en togvei eller togveiens sikkerhetssone i en avstand som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.2 Frigiving lokalt skifteområde