TRV:07897

ID TRV:07897
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Parametere for gradering og anbefalte parametere for densitet og tyngdetetthet for lettklinker og for skumglass skal hentes fra tabell 235.1 i Statens vegvesen vegnormal N200 Vegbygging (2021).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon