TRV:07900

ID TRV:07900
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst FDV-dokumentasjon: Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før montasje av anlegget:
  1. Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
  2. Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i sporveksel (basert på systemtegning for valgt system)
  3. Innredningstegning for skap
  4. Hoved- og styrestrømsskjema
  5. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
  6. Kursfortegnelse
  7. Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
  8. Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Nødvendige dokumenter for montasje av anlegg.
Endringsartikler 543_2015_Endringsartikkel_1271
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme