TRV:07907

ID TRV:07907
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Injeksjonsmidler: Det skal benyttes sementbaserte injeksjonsmidler.
  1. Unntak: Mineralsk injeksjonsmiddel som kolloidal silika kan benyttes dersom man ikke har oppnådd tilstrekkelig tetthet med sementbaserte injeksjonsmidler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt For tetting av vannlekkasjer ved forinkjeksjon er sementbaserte injeksjonsmidler å foretrekke basert på ønsket tetthet, fasthet/bestandighet, miljømessige krav til injeksjons og materialenes miljømessige innflytelse på omgivelsene.
Endringsartikler Endringsartikkel 2812
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse Krav om at det skal benyttes sementbaserte injeksjonsmidler tatt inn i regelverksversjonen av 01.02.2017, tilpasset N500 per 2016. Kravet er videreført i senere utgaver av N500, ref. krav 7.3.2-3 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Arbeider foran stuff