TRV:07910

ID TRV:07910
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst c) Nettverksstruktur: Bane NOR sitt transmisjonsnett skal struktureres i nettverkstyper etter følgende laginndeling
  1. Nasjonalt DWDM transportnett
  2. Nasjonalt IP/MPLS transportnett
  3. Strekningsvise IP/MPLS aksessnett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Funksjonskrav - "Nettstruktur"