TRV:07911

ID TRV:07911
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Antall noder og total forsinkelse: Planlegging og prosjektering av transport og aksessnett skal ivareta tjenestenes krav til total tidsforsinkelse for kjøreveiskritiske applikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsnette kan tilby en tjenestekvalitet som tilfredsstiller kjøreveiskritiske applikasjoners krav til QoS (Quality Of Service).
Endringsartikler Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Funksjonskrav - "Nettstruktur"