TRV:07911

ID TRV:07911
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Antall noder og total forsinkelse: Planlegging og prosjektering av transport og aksessnett skal ivareta tjenestenes krav til total tidsforsinkelse for kjøreveiskritiske applikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Funksjonskrav - "Nettstruktur"