TRV:07917

ID TRV:07917
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Validering av krav: RAMS kriterier som legges til grunn i EN 50159 skal valideres og nødvendige sikringstiltak implementeres i tråd med sikkerhetsvurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det utføres nødvendige analyser og at sikringstiltak som implementeres valideres.
Endringsartikler Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet
Referanse Klassifisering av transmisjonsnett i bruk for kjøreveiskritiske applikasjoner - ETCS

Ref. ERMTS programmets krav TRM ENI 2.3.1.1.1.1 / ERP-30-M-00003 EN 50159:2010 "Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems"

Transmisjonsnettets tilgjengelighet skal vurderes opp mot bla fysiske sikringstiltak av lokasjoner, regler og autorisasjon av driftspersonell, driftsrutiner og at dette har direkte sammenheng med ETCS krav fra Subset-091 "ETCS SYSTEM PERSPECTIVE ON TRANSMISSION SUBSYSTEMS" og Subset-081 - "Transmission Path FMEA"

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for "Tilgjengelighet og sikkerhet"