TRV:07917

ID TRV:07917
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Validering av krav: RAMS kriterier som legges til grunn i EN 50159:2010 skal valideres og nødvendige sikringstiltak implementeres i tråd med sikkerhetsvurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for "Tilgjengelighet og sikkerhet"