TRV:07920

ID TRV:07920
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering: Underskiltene skal plasseres rett under ”Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3437
Relatert krav
Opprettet
Referanse 515 2020 Endringsartikkel 2803
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Planovergang, Underskilt for opplysningsskilt for kjørende som skal krysse planoverganger med ringerutiner, Underskilt, Plassering