515 2020 Endringsartikkel 2803

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2803
Forslagsdato 22.10.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner
Forslagstekst I forbindelse med endringsforslag #2802 som gjelder siktkrav og skilting ved planoverganger på privat vei uten veisikringsanlegg, vil det være behov for 2 nye skilt som skal settes opp sammen med "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy".

Skilt 1 skal ha følgende tekst: "Gjelder også traktorer og lastebiler."

Skilt 2 skal ha følgende tekst: "Gjelder også traktorer med henger."

Det foreslås at disse skiltene utarbeides med samme design som skiltet "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, stedsangivelse langs linjen".

Referansedokumenter Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy

Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktkrav
Sandkasse/plo/sikt

2 Systemdefinisjon

Gjelder planoverganger uten veisikringsanlegg med ringerutine.

Endringen omfatter planoverganger hvor siktkrav bare kan oppfylles ved at det innføres ringerutine også for traktorer og lastebiler (kjøretid 5 sek.) og for traktorer med henger (kjøretid 10 sek.).

Denne endringsartikkelen må behandles i sammenheng med endringsartikkel #2802.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Se endringsartikkel #2802 3.1 R - pålitelighet

3.2 A - tilgjengelighet

Se endringsartikkel #2802 3.2 A - tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Se endringsartikkel #2802 3.3 M - vedlikeholdbarhet

3.4 S - sikkerhet

Se endringsartikkel #2802 3.4 S - sikkerhet

3.5 L - levetid og kapasitet

Se endringsartikkel #2802 3.5 L - levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Se endringsartikkel #2802 3.6 Ø - økonomi

3.7 K - klima og miljø

Se endringsartikkel #2802 3.7 K - klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsartikkel #2802.

3.9 Høringskommentarer

Høring forutsettes utført gjennom behandling i godkjenningsrådet og i Bane NORs ledelse.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

To nye underskilt er utarbeidet. Skiltene er tilpasset skiltene "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy" og underskilt "Stedsangivelse langs linjen".

PLO 5 sek.: Tegning KO-067190-000 "Gjelder også traktor og lastebil" Artikkelnummer:824216600

PLO 10 sek: Tegning KO-067191-000 "Gjelder også traktor med henger" Artikkelnummer:824216610


Forslag til endring i regelverket:

4.1 Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy

Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy

Anvendelsesområde

Brukes ved planoverganger uten teknisk sikring som er i daglig bruk for at lange eller tunge kjøretøy skal forespørre Bane NOR (ringerutiner) om sikker kryssing.

TRV:01595

a) Skiltet skal alltid benyttes sammen med nedenstående underskilt.


Forslag til endring av TRV:01595

a) Skiltet skal alltid benyttes sammen med underskilt "Stedsangivelse langs linjen"

b) Skiltet kan ha underskilt "Gjelder også traktor og lastebil"

c) Skiltet kan ha underskilt "Gjelder også traktor med henger"

Henvise til avsnitt om siktkrav i Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger

Plassering

TRV:01596

b) Skiltet skal settes på egen stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted.


Sammenstillinger av opplysningsskiltet med underskilt:

Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy med underskilt4.1.1 Nye underskilt for planoverganger hvor siktkravet ikke er oppfylt for lange eller tunge kjøretøy

Underskilt for opplysningsskilt for kjørende som skal krysse planoverganger med ringerutiner.

Underskilt, "Gjelder også traktor og lastebil"

Anvendelsesområde

Underskilt "Gjelder også traktor og lastebil" anvendes på planoverganger hvor siktkravet ikke er oppfylt for lastebiler og traktor uten henger.
Underskilt, "Gjelder også traktor med henger"

Anvendelsesområde

Underskilt "Gjelder også traktor med henger" anvendes på planoverganger hvor siktkravet ikke er oppfylt for traktor med henger.


Nytt krav for plassering:

Plassering

Underskiltene skal skal plasseres rett under ”Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy”.

Eksempler på plassering se: Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy


4.1.2 Underskilt, Stedsangivelse langs linjen

Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, stedsangivelse langs linjen

Anvendelsesområde

Opplysningsskilt for kjørende: stedsangivelse langs linjen

Plassering

TRV:01597

a) Skiltet skal alltid plasseres under opplysningsskiltet ”Stopp ved planoverganger”.

Eksempler på plassering se: Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy


5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:34 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 10:46 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:59 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:01 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 13:43 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!