TRV:07923

ID TRV:07923
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Maksimal ballasttykkelse under svillen (i kurver med overhøyde; under høyeste skinnestreng) skal ikke være større enn 700 mm. Målt fra skinneoverkant SOK skal maksimal ballasthøyde være 1 050 mm (skinneprofil 54E3) eller 1 100 mm (skinneprofil 60E1).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til maksimal ballasthøyde skal ivareta ballastlagets stabilitet og sikre vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for rensing av hele ballastlaget ved hjelp av ballastrenseverk.
Endringsartikler 530_2021_Endringsartikkel_2391
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Maksimal ballasthøyde