TRV:07925

ID TRV:07925
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Massene under formasjonsplan (FP) skal bygges opp av gode friksjonsmaterialer, dvs. godt drenerende og frostsikre masser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon