TRV:07944

ID TRV:07944
Bok 552
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst e) Låsemargin

Utførelse: Tiltaksgrense for låsemargin for en drivmaskin er 0 %.

Låsemargin på 0% eller lavere genererer forvarsel i Sporovervåking-appen

(https://sporovervaking.kv.banenor.no/alarms,) forutsatt at drivmaskinen

har sensorovervåking.

Utførelse: Vedlikeholdsgrense for låsemargin for en drivmaskin er 20%

Figur: Låsemargin


  • Slureverdi: Effekttrekk når drivmaskinen slurer (Ps).
  • Omleggingsverdi: Maksimum effekttrekk når sporvekselen er i omleggingsfasen (Po)
  • Låseverdi: Maksimum effekttrekk når drivmaskinen er i låsefasen (Pl).
  • Omleggingsmargin: Marginen mellom omleggingsverdi og slureverdi (1-Po/Ps)*100%
  • Låsemargin: Marginen mellom låseverdi og slureverdi (1-Pl/Ps)*100%

Omleggingsmargin brukes for å vurdere tilstanden på sporvekselen.

Låsemargin brukes for å vurdere tilstanden på låsemekanismen i drivmaskinen.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Vurdere tilstanden på låsemekanismen i drivmaskinen.
Endringsartikler Endringsartikkel 2849
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - Sporveksel og sporsperreutrustning - "Generelt"

Kravet gjelder for drivmaskiner med clutch og der sensorovervåking er installert . Noen drivmaskintyper kan ha andre sluremekanismer.