TRV:07961

ID TRV:07961
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ballastmatte skal ikke brukes for å lage overgangssone mellom ballastfritt spor og ballastspor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre bruk av uhensiktsmessige materialer i overgangssoner mellom ballastspor og ballastfritt spor. Ballastmatter skal kun brukes for å redusere strukturstøy og er ikke egnet for å utjevne stivhetsforskjeller mellom ballastspor og ballastfritt spor.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2276
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Avslutning av ballastfritt spor