TRV:07962

ID TRV:07962
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal ikke bygges plattform langs spor med tillatt hastighet over 230 km/h.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2692
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon