TRV:07975

ID TRV:07975
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved nyanlegg og svillefornyelse hvor kurveradien er mellom 250 m og 300 m, bør det benyttes friksjonssviller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet vil bidra økt sikkerhet mot solslyng i kurver med små radier. Friksjonsviller er en spesialutviklet betongsville som øker sidestabiliteten i kurver både på grunn av design og vekt. Friksjonssvillene har også mulighet for sporutvidelse, noe som medfører mindre slitasje på hjul og skinne, samt mindre bølgedannelser på skinneinnerstreng.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2842
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Friksjonssviller