TRV:07976

ID TRV:07976
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst I små kurveradier (R < 250 m) kan friksjonssviller legges med følgende sporutvidelser i forhold til designsporvidden 1 437 mm:
  • 200 < R < 250 m: + 3(4) mm (sporvidde 1 440 (1 441) mm)
  • R < 200 m: + 5 (6) mm (sporvidde 1 442 (1 443) mm)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Friksjonssvillene har mulighet for sporutvidelse, noe som medfører mindre slitasje på hjul og skinne, samt mindre bølgedannelser på skinne innerstreng ved bruk i kurver med små radier.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2842
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Friksjonssviller