TRV:07992

ID TRV:07992
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Teknisk godkjenning: Alle konstruksjoner i prosjekteringskontrollklasse PKK3 som vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog ved et eventuelt sammenbrudd skal sendes inn til teknisk godkjenning ved å benytte: Bestillingsskjema for teknisk godkjenning av konstruksjoner.

Bestilling av teknisk godkjenning må foretas av personell ansatt i Bane NOR, og skjemaet er derfor ikke åpent for eksterne. Eksterne byggherrer skal søke om tillatelse for tiltak nær jernbane etter jernbaneloven § 10.

Teknisk godkjenning skal foreligge før oppstart bygging.

Hensikten med teknisk godkjenning er å danne en ekstra sikkerhetsbarriere mot Bane NORs topphendelser, og å gi infrastruktureier tillit til at den tekniske standarden på konstruksjoner som bygges langs Bane NORs banenett er tilfredsstillende. Dette gjøres ved å verifisere at det er utført og dokumentert en prosjekteringskontroll av god kvalitet i henhold til gjeldende regelverk, og at alle avvik i kontrollrapporten er lukket.

Prosjekteringskontrollens kvalitet vurderes enten ved at teknisk godkjenningsansvarlig følger opp prosjekteringskontrollen, eller ved at teknisk godkjenningsansvarlig utfører en stikkprøvekontroll av prosjekteringen i tillegg til saksbehandling. En kombinasjon av disse tiltakene kan også i enkelte tilfeller være aktuelt.

Teknisk godkjenning gis når nødvendig dokumentasjon er innsendt og kontrollert, og alle avvik fra prosjekteringskontroll og eventuell stikkprøvekontroll er lukket.

Bane NORs tekniske godkjenning representerer ingen overtagelse av ansvar for eventuelle feil eller mangler som måtte forekomme i prosjekteringsdokumentene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Å danne en ekstra sikkerhetsbarriere mot Bane NORs topphendelser, og å gi infrastruktureier tillit til at den tekniske standarden på konstruksjoner som bygges langs Bane NORs banenett er tilfredsstillende.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon