TRV:08013

ID TRV:08013
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ g) Vekselstrømssporfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg a til Signal/Bygging/Togdeteksjon.

Hvis måleverdiene er endret mer enn 20 % fra opprinnelige verdier skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til regelverket.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon