TRV:08022

ID TRV:08022
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Likestrømssporfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg i til Signal/Bygging/Togdeteksjon.

Hvis måleverdiene er endret mer enn 20 % fra opprinnelige verdier skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til regelverket.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon