TRV:08028

ID TRV:08028
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Utløsningsfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg f til Signal/Bygging/Togdeteksjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon