TRV:08030

ID TRV:08030
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Sporfelt 10 kHz skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg g til Signal/Bygging/Togdeteksjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon