TRV:08032

ID TRV:08032
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Sporfelt 50 kHz skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg h til Signal/Bygging/Togdeteksjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon