TRV:08046

ID TRV:08046
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Utjevningsforbindelser på plattform: Utjevningsforbindelser på plattform skal være utført i samsvar med Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Tyveri og hærverk slik at sannsynligheten for tyveri og hærverk begrenses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon